Fire av barna til stifteren og første formann i Nykirke Skiklubb, Olaf Moskvil, var tilstede ved 90 årsmarkeringen for Nykirke Idrettsforening ved Linneflåttenbakken søndag middag.

Her ser vi Ingrid, Gerd og Jørn, sammen med Einar, som fikk æren av å innvie den nye minnebenken som er satt opp ved bakken, der det hele begynte - for 90 år siden. Godt frammøte i nesten sommervær.

Ole Jan Aasen overrakte blomster til grunneier Odd Ouff og Lars Olav Loe refererte fra stiftelsesprotokollen. Samtlige nåværende æresmedlemmer var også tilstede, her avbildet sammen med nåværende leder Siri Rønningen Soelberg. (Tekst og foto: Kjell Hagberg)

lagt til handlevogn