Velkommen til Nykirke Idrettsforening

NIFs tilbud høsten 2018 (En samlet oversikt)

Fotball:

Gutter/jenter 5 år: kontakt Knut Lian

Gutter/jenter 1. og 2. klasse: kontakt Thomas Pedersen (tlf. 95118670)

Gutter 3. og 4. klasse: kontakt Aina Gashi

Gutter 5. og 6. klasse: kontakt Erling Kristensen (tlf. 92034992)

Gutter 8. klasse: kontakt Monica Sørgjerd (95709048)

Jenter 4. og 5. klasse: kontakt Linda Eikeberg (tlf 95881544)

Jenter 6. og 7. klasse: kontakt Kyrre Gromstad (tlf 92249929)

Allidrett

Foreldre og barn. Fra rundt 2 års alder. Kontakt Camilla Halstensen (tlf 48995510)

Jenter 1., 2. og 3. klasse. Kontakt Lars Kjellby (97577564)

Allidrett for 4.-7. klasse. Kontakt Camilla Skovly (92486554) 

Tilbud for voksne

Yoga: kontakt Wibeche Stenhaug (tlf 97165890)

Løpegruppe: kontakt Siri Rønningen Soelberg (tlf 90723187)

Innebandy menn: Kyrre Gromstad (tlf 92249929)

Har du lyst til å starte noe? Det er vi veldig glade for! Kontakt Hanneli (tlf 93038908)