NIF ønsker et godt tilbud til alle bygdas innbyggere

Leder i fotballgruppa:

Kyrre Gromstad (tlf. 922 49 929‬)

Visjon

  • Alle som ønsker det skal få et tilbud og mulighet til å spille fotball ut i fra sine forutsetninger og ambisjoner. 

            Trygghet - Trivsel - Tilhørighet

Mål

  • Fotballgruppa ønsker å tilby et sportslig og trygt sosialt tilbud, skape positive holdninger til oppførsel både på og utenfor banen, man skal lære å følge felles regler og fungere sammen med andre.
  • Rekruttere og skolere dommere og arbeide for spillernes og andres positive holdning til dommergjerningen.
  • Spillere fra NIF skal ha positive minner fra den aktive tiden i klubben og på den måten være gode ambassadører for nye spillere, foreldre og tillitsvalgte. 

HVA KOSTER DET Å VÆRE MED:

Prisen for medlemskap er 900 kr per person per år.

Vi har også familiemedlemskap, 1800 kr per år.

lagt til handlevogn