Æresmedlemmer

 

Æresmedlem nr.14: AAGE VARTDAL

Kandidaten fant tidlig veien til «Sletta» og «Brakka» der. Han var en ivrig fotballgutt som ruvet som senterhalf på aldersbestemte lag. Skader satte han tidlig utenfor A-laget, men han hadde noen gode år i veteranfotballen. Han var også med på håndballaget som herjet i Vestfolds laveste divisjon noen år fra 1985. I skisporet var han en milsluker – med gode prestasjoner i bl.a. Vasaloppet og det 90 km lange Grenaderløpet.

Kandidaten har vært en trofast leder for lag i aldersbestemte klasser, medlem av gruppestyrer og en drivkraft for Ynglingeløpet i en 10 årsperiode. Han var leder av skigruppa i perioden 1983 -84 og styremedlem i hovedstyret i Nykirke IF i perioden 1993 -95. Merkekomiteen har registrert han som aktiv for NIF i 51 år.

1983 ble kandidaten valgt til å lede en komite som skulle finne fram til en trase for lysløype på Nykirke. Etter vanskelige forhandlinger med grunneiere ble den første stolpen satt i bakken i august 1986. I 1987 ble løypa tatt i bruk etter 3213 dugnadstimer og med 132 personer involvert. I 30 år har han ledet utvikling og vedlikeholdet av det nå 35 km lange turløypenettet rundt Nykirke. Han er en person som ikke snakker med store bokstaver, men som er en dyktig planlegger som vet å legge til rette for samarbeid. Under hans ledelse er Nykirke IF en del av løypelaget som hver høst klargjør løypenettet i hele kommunen og sikrer foreningen et årlig beløp på 100 000 kr til et fond for å fornye løypemaskin og scooter. På den måten har kandidaten bidratt til økt interesse for friluftsliv og bruk av naturen som trimarena over hele kommunen. Hjemme på gården har han funnet garasjeplass for Idrettsforeningens løypemaskin, scooter, beitepusser og kvisthugger – og traktoren er alltid tilgjengelig. I tillegg er han alltid å finne på det meste av det dugnadsarbeid som idrettsforeningen er involvert i. Han er en ekte ildsjel og ja – menneske.

 Vi gratulerer Aage Vartdal med Æresmedlemskap i Nif.

Æresmedlem nr. 15: Vidar Bugge Hansen

Kandidaten har vært aktiv i NIF i hele sitt liv, med korte avbrudd i forbindelse med studier og jobb. Særlig innen fotballen har han vært aktiv fra barnefotballen og opp til en kort karriere som keeper på A-laget. Skader førte til overgang fra aktiv spiller til trenergjerning for i junioravdelingen. Her hadde han et godt øye for både det sosiale og det fotballfaglige. Tok tidlig B- og C-kurs og både Helge Fjeld og Frank Ticky som spilte på nestøverste nivå i seniorfotballen, hadde fått viktig veiledning fra han på vegen.

På slutten av 80-tallet var han A-lagstrener, Mange husker vel treningsleier i Bulgaria påsken 1988.

Fra 1993 satt han i fotballstyret fram til 2006, herav 4 år som formann.

I 2003 stod han i spissen for å iverksette en av sine drømmer for Nif : Gjennomføre en «litt annerledes fotballcup». Cupen som startet med 26 lag, ble raskt en suksess med over 100 deltagende lag. Dette har snart tilført Nif 1 mill. kroner, som brukes til arbeidet med barn og ungdom og selvfølgelig vært en viktig bidragsyter til det flotte anlegget vi har i dag med både hall og eget klubbhus.

Vi gratulerer Vidar Bugge Hansen med Æresmedlemskap i Nif.
Æresmedlem nr. 16: Gunnar Flåten

Kandidaten er en såkalt «late bloomer» på fotballbanen. Det var først på veteranlaget han virkelig begynte å ta for seg og bli en viktig bidragsyter.

Utenfor banen kom hans administrative evner og faglige bakgrunn etter hvert til nytte for NIF. I 2005 ble han valgt til leder av hovedforeningen og fram til 2011 styrte han skuta på en forbilledlig måte.

I 2006 tok han i samarbeid med Ole Jan og Ragnar i anleggskomiteen (senere supplert med Tom og Karsten) initiativet til en betydelig oppgradering av NIFs anlegg på Sletta. Dette har resultert i:

I 2010 kunne vi åpne ballbinge.

2016 Sparebank 1 hallen

Nå i 2017 ferdigstilles eget klubbhus.

I tillegg til en generell oppgradering av resten av anlegget på Sletta.

I dette arbeidet har han utmerket seg med særdeles viktige bidrag på den økonomiske siden. Da tenker vi hvordan vi har fått solide bidrag fra Sparebank1 og Gjensidigestiftelsen, i tillegg til et svært omfattende sponsor opplegg.

I denne 10 års perioden har det stadig dukket opp skjær i sjøen, særlig i forhold til Horten kommune, og her har han vært en kompromissløs pådriver for å få gehør for våre saker.

Når han nå trer litt bak i kulissene er hans store mål på anlegg-siden nådd og alt ligger til rette for god drift av foreningen i årene framover.

Vi gratulerer Gunnar Flåten med Æresmedlemskap i Nif.

Æresmedlemmer i Nykirke IF

1. Olaf Moskvil       

2. Thorleif Strange 

3. Gunnar Hansen 

4. Bjarne Kjeverud 

5.Rolf Meland         

6.Annar Høklie        

7. Kjell Hagberg

8. Jahn Fjeld

9. Ole Jan Aasen.

10 Lars Frebergsvik

11. Bjørn Erik Krämer

12. Svein Ole Solberg

13. Karl Øivind Lian  

14. Aage Vartdal

15 Vidar Bugge-Hansen

16. Gunnar Flåten