Velkommen til Nykirke Idrettsforening

NIFs tilbud 2019 (En samlet oversikt)

Fotball:

Gutter/jenter 6 år: kontakt Marius Lillebø 

Gutter 7 år: kontakt Anders Bye Wang (tlf. 920 40 464‬)

Jenter 8 år: kontakt Veronica Kjellby (tlf. 452 81 585)

Gutter 8 år: Kontakt Thomas Pedersen (tlf. 95118670)

Gutter 9 og 10 år: kontakt Knut Lian (tlf. 928 33 894‬)

Gutter 11 år: kontakt Erling Kristensen (tlf. 92034992)

Allidrett

Foreldre og barn. Fra rundt 2 års alder. Kontakt Camilla Halstensen (tlf 48995510)

Jenter 1., 2. og 3. klasse. Kontakt Lars Kjellby (tlf. 97577564)

Allidrett for 4.-7. klasse. Kontakt Wibeche Stenhaug (tlf 97165890)

Tilbud for voksne

Yoga: kontakt Wibeche Stenhaug (tlf 97165890)

Løpegruppe: kontakt Siri Rønningen Soelberg (tlf 90723187)

Innebandy menn: Kyrre Gromstad (tlf 92249929)

Har du lyst til å starte noe? Det er vi veldig glade for! Kontakt Hanneli (tlf 93038908)